سی تیر را زندگی کنیم

درخواست حذف این مطلب

محمدباقر فرهند


مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 12 ( قلب طهران)


ساعت در حدود 9 شب بود ، از کنار موزه بانک سپه به سمت سی تیر در حال حرکت بودم ؛ یادم می آید آن روزها در شهرداری تهران تازه استخدام شده بودم، حرفی به اندازه 13 سال پیش ، در تقاطع سی تیر ایستادم تا تا ی احتمالا از انجا رد شود و من را به سمت میدان حر برده تا آنجا به انقلاب و سپس منزل بروم ، هنوز لحظاتی نگذشته بود که در ابتدای سی تیر تاریکی وهم انگیزی سرتاسر وجودم را گرفت و قبل از انکه بتوانم خودم را پیدا کنم ، توسط دو نفر  که از درون خیابان به سمت من دویدند مورد حمله قرار گرفتم و در ری از دقیقه وسایل من به سرقت رفت و ین نیز در تاریکی و خ سی تیر گم شدند  . ادامه مطلب...