محوطه های اشکانی

درخواست حذف این مطلب

مطالعه و بازنگری باستان شناختی محوطه های اشکانی دشت مشهد 


مطالعه و بازنگری باستان شناختی محوطه های اشکانی دشت مشهد در ای مشهد،چناران،قوچان و فریمان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، علی اکبر عشقی س رست هیأت باستان شناسی امروز « دوشنبه  »  با اعلام این خبر گفت: دوره اشکانی ، یکی از مقاطع طولانی  تاریخی ایران است که متاسفانه کاستی های فراوانی در  شناخت باستان شناسی و تاریخ آن وجود دارد. ادامه مطلب...